Déborah Pruden / Textos de catálogo / “Tra forma e colore”, Fundación Agorarte, Milano, 2005